Subcategories

Klinik Nöroanatomi (7th Edition)

Posted By: Jeembo
Klinik Nöroanatomi (7th Edition)

Klinik Nöroanatomi (7th Edition) by Richard S. Snell
Turkish | 2017 | ISBN: 9754208433 | 545 Pages | PDF | 78.8 MB

Klasik olarak, nöroanatomi sistemleri çerçevesinde hazırlanmış olan bu popular nöroanatomi kitabı, çok az ders kitabının ulaşabildiği 7. Baskısına erişmiştir. Türkçe’ye çevirilen 4. Baskıdan sonar, yeni İngilizce baskılarda, kitabın düzenlenmesi yanında çok sayıda şekil değişiklikleri yapılmıştır. Kitap esas olarak, tıp ve digger sağlıkla ilgili alanlardaki öğrenciler için klinik bağlantılı temel nöroanatomi bilgileri sunmaktadır. Klinik tecrübesi olan bir anatomist tarafından yazılan bu kitabın her bölümü, standart bir düzende ele alınmıştır. Bölüm, klinik bir örnekten sonar amaç ve hedeflerle başlamakta, konunun ilerleyen alt başlıkları bunlara erişme yolunda, temel nöroanatomi bilgileri, bilgileri somutlaştıran ve öğrenmeyi kolaylaştıran çok sayıda renkli tıbbi resim / şekil, tablo, klinik bilgiler, olgu ve çoktan seçmeli çalışma soruları ile yanıtlarını içermektedir. Yeni baskıya özgü bazı değişiklikler şunlardır.
• Yeni ve öğretici değeri yüksek, renkli tıbbi resimler ve radyolojik görüntüler
• Kitabın başında, diseke beyinlerden çekilmiş resimlerden oluşan, kısa bir “Renkli Beyin Atlası”
• Geliştirilmiş giriş bölümüne ek olarak nöroembriyoloji
• Nöroplastisite ve kök hücre araştırmaları konusunda güncel bilgiler
• Yeni klinik problemler ve klinik bilgiler
• Çok sayıda yeni çalışma soruları
Sitemapépisode 13 Arrow on the Doorpost | Chap 104 | Futurama (1999) Futurama: Przygody Fry'a w kosmosie